Sağlık Kurulu Raporları Uzatıldı
Sağlık Kurulu Raporları Uzatıldı
Sağlık Kurulu Raporları Uzatıldı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü​


Sayı:E-23642684-458.99- 244998280
Konu: Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri

COVID-19 salgın ile mücadele kapsamında salgın sürecinin başlangıcından itibaren Bakanlığımızca çeşitli tedbirler ortaya konulmuş, sağlık raporlarına ilişkin nihai olarak da 01.01.2020 tarihinden sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 30.06.2024 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

Gelinen noktada, yenilenmemiş / yenilenmesi gereken rapor sayılarının hala ciddi düzeyde olduğu gözlemlenmiştir Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın sağlık hizmeti talebi yoğunluğunu sürdürmekledir. Dolayısıyla sağlık hizmeti talebinin karşılanmasının öncelenmesi amacıyla, raporlara ilişkin tedbirlerin aşağıdaki şekilde uygulanmaya devam olunması gerekli bulunmuştur

1-Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş erecek süreli sağlık raporu bulunan (engelli raporları dahil) ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2025 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

2-Vergi indirim ve istisnası amacıyla kullanılacak engelli raporlarının geçerli kabul edilmeye devam edilmesi uygulamasının 30.06.2024 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi.

3-Usülüne uygun olarak yapılan her türlü ilk rapor, rapor yemleme ve yasal suresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları ile kontrol muayenesi başvurularının olağan şekilde karşılanmaya devam edilmesi uygun değerlendirilmiştir

30.06.2025 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yemlenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporuna bağlı hak ve hizmetlerden yararlananlara, hak ve hizmet sağlayıcı Kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması, yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğim arz/rica ederim.

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY Bakan a.
Bakan Yardımcısı

14.6.2024 21:03:28